Chia sẻ lên:
Máy tính Casio FX500MS

Máy tính Casio FX500MS

Giá sản phẩm:
245.000 VNĐ

Mô tả chi tiết

 

Tính năng

FX 500MS

Tính năng

FX 500MS

Số hiển thị

10+2

Vectơ

_

Tính toán bên trong

12

Ma trận

_

Màn hình

5x6 điểm

x 12số

Phần trăm

·        

Số nhớ

9

Dấu ngoặc

·        

Số chức năng

244

Làm tròn

·        

Đo góc (DEG/RAD/GRAD)

  

Phân số

·        

Hàm lượng giác

·        

Hồi quy 1 biến

·        

Hàm Type

·        

Hệ đếm cơ số n

_

Hàm Mũ

·        

Toán logíc

_

Hàm logarit

_

Hằng số khoa học

_

Toạ độ Đê-cac 1

toạ độ cực

·        

Đổi đơn vị

_

Tổ hợp, chỉnh hợp

·        

Hiện lại

·        

Chỉnh bài toán thống kê

·        

Sao chép

_

Kí hiệu kỹ thuật

·        

Số kỹ thuật

_

Tính độ lệch tiêu chuẩn

·        

Số phức

_

Đổi độ phút giây 1 

số thập phân

·        

Tích phân

_

Năng lượng

LR44 x 1

Đạo hàm

_

Tuổi pin

ك yrs *3

Phương trình

·        

Kích thước (mm)

12.75x78x154.5

Số ngẫu nhiên

·        

Trọng lượng (g)

105

Nhập (-), Exp, p

·        

Hộp

Nắp trượt

Toán đại số

·        

 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Máy tính Casio SL787TV - GD
Máy tính Casio SL787TV - GD
Máy tính Casio FX500MS
Máy tính Casio FX500MS
Máy tính Casio FX500VN Plus
Máy tính Casio FX500VN Plus
Máy tính Casio FX570ES Plus
Máy tính Casio FX570ES Plus
Máy tính Casio FX570VN Plus
Máy tính Casio FX570VN Plus
Hộc đựng tiền Procash JJ - 330
Hộc đựng tiền Procash JJ - 330
Hộc đựng tiền Topcash JJ - 330
Hộc đựng tiền Topcash JJ - 330
Hộc đựng tiền Topcash JJ - 360
Hộc đựng tiền Topcash JJ - 360
Ngăn kéo đựng tiền,thối tiền C-430A
Ngăn kéo đựng tiền,thối tiền C-430A
Màn hình hiển thị ICD 2002F
Màn hình hiển thị ICD 2002F
Máy tính tiền điện tử ProCash ECR04
Máy tính tiền điện tử ProCash ECR04
Máy tính tiền AL-K1
Máy tính tiền AL-K1
Máy tính tiền điện tử TopCash AL - G1
Máy tính tiền điện tử TopCash AL - G1
Máy tính tiền điện tử TopCash AL - S10
Máy tính tiền điện tử TopCash AL - S10
Máy tính tiền điện tử ProCash ECR8000S
Máy tính tiền điện tử ProCash ECR8000S
Máy tính tiền điện tử ProCash ECR8000
Máy tính tiền điện tử ProCash ECR8000
Cân tính tiền điện tử TopCash AL - S31
Cân tính tiền điện tử TopCash AL - S31
Máy tính tiền điện tử TopCash AL - 7A
Máy tính tiền điện tử TopCash AL - 7A
Cân tính tiền AL-S36
Cân tính tiền AL-S36
Máy tính tiền POS QT 68
Máy tính tiền POS QT 68