Chia sẻ lên:
DDR3 2GB (1333) Corsair VS2GB1333D3

DDR3 2GB (1333) Corsair VS2GB1333D3

Xem thêm các sản phẩm liên quan
DDR3 1GB (1333) Kingston
DDR3 1GB (1333) Kingston
DDR3 2GB (1333) Corsair VS2GB1333D3
DDR3 2GB (1333) Corsair VS2GB1333D3
DDR3 2GB (1333) Kingmax (8 chip)
DDR3 2GB (1333) Kingmax (8 chip)
DDR3 2GB (1600) G.Skill F3-1600C11S-2GIS
DDR3 2GB (1600) G.Skill F3-1600C11S-2GIS
DDR3 2GB (1600) Team Elite
DDR3 2GB (1600) Team Elite